Realisatie:Cosly.com

Machinebouw

Tel. +31 (0) 186 60 60 60

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Hhsk-2

Schieland en de Krimpenerwaard zorgt als waterschap voor droge voeten en schoon water in een bepaald gebied. Het beheersgebied van Schieland en de Krimpenerwaard strekt zich uit tussen Rotterdam, Schoonhoven en Zoetermeer. Binnen dit gebied zorgt Schieland en de Krimpenerwaard voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, het waterpeil en de waterkeringen. Daarnaast beheert Schieland en de Krimpenerwaard een aantal wegen in de Krimpenerwaard.

Droge voeten, dat is één van de hoofdtaken van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De zorg voor het waterpeil is hierbij heel erg belangrijk. Schieland en de Krimpenerwaard beheert het systeem van watergangen, boezems, stuwen, gemalen en inlaten in het beheersgebied. Het hoogheemraadschap zorgt voor een goed waterpeil in sloten en plassen door in natte perioden water af te voeren en in droge perioden aan te voeren.

In totaal heeft Schieland en de Krimpenerwaard 184 verschillende peilgebieden. Het te hanteren peil is aangepast aan het gebruik van de grond. In een stadsomgeving is namelijk een ander waterpeil nodig dan in een agrarische omgeving. Een samenspel van inlaten, stuwen en gemalen zorgt voor het juiste waterpeil. Het hoogheemraadschap werkt ten westen van de Hollandsche IJssel met een boezemwatersysteem: poldergemalen pompen het water vanuit de polders naar boezemwater en boezemgemalen pompen het water naar de rivier. In de Krimpenerwaard, ten oosten van de Hollandsche IJssel, wordt het water direct vanuit de polder naar de rivier gepompt.

Suggesties?