Realisatie:Cosly.com

Machinebouw

Tel. +31 (0) 186 60 60 60

Waterschap Aa en Maas

Waterschap-aa-en-maas-zw

Waterschap Aa en Maas is verantwoordelijk voor de 110 kilometer lange Maasdijk en in totaal 58 kilometer kleinere dijken langs regionale wateren. De dijken moeten sterk zijn zodat u beschermd bent tegen hoogwater en overstromingen. Ook richten wij hiervoor natuur- en landbouwgebieden in tot waterbergingsgebieden. Deze gebieden mogen incidenteel, bij hoog water, overstromen. Zo zorgen wij dat het water niet naar bewoonde gebieden stroomt.

Onze missie is het ontwikkelen, beheren en in stand houden van gezonde en veerkrachtige watersystemen, die ruimte bieden aan een duurzaam gebruik voor mens, dier en plant in het gebied, waarbij de veiligheid is gewaarborgd en met een open oog voor economische aspecten.

Suggesties?