Realisatie:Cosly.com

Machinebouw

Tel. +31 (0) 186 60 60 60

Waterschap Brabantse Delta

Wwbd

Waterschap Brabantse Delta voorkomt overstroming, vervuiling, verdroging en uitsterven in West-Brabant. Door te zorgen voor sterke, veilige dijken en kades, het rioolwater te zuiveren, de hoogte van het water te regelen en de natuur te beschermen.

Ons beheergebied kent ruim 800.000 inwoners, 21 gemeenten en zo'n 25.000 bedrijven. Het is voor het waterschap een grote uitdaging om de belangen van natuur, landbouw, recreatie en stadsleven met elkaar te verenigen.

Suggesties?