Realisatie:Cosly.com

Machinebouw

Tel. +31 (0) 186 60 60 60

Waterschap Vallei en Eem

Waterschap-vallei--eem-zw

Waterschap Vallei & Eem is vanaf 1 januari 2013 offcieel samengegaan met Waterschap Veluwe als Waterschap Vallei en Veluwe.

Waterschap Vallei en Veluwe voert als waterpartner zijn beheerstaken op efficiënte wijze uit. Daarnaast wordt samen met partners het beleid voor het watersysteem en de waterketen verder gedefinieerd en bepaald wat als plus bovenop de kerntaken gebeurt. Daarbij vervult het waterschap op adequate wijze zijn rol in grote landelijke projecten en kan het zo nodig een leidende rol spelen in complexe gebiedsprocessen.

Naast het voldoen aan wettelijke kaders zijn wij een modern waterschap dat samen met partners, burgers en andere belanghebbenden definieert wat de gewenste kwaliteit van de taakuitoefening is. Zowel in de fase van beleidsvorming als in de uitvoering wordt met partners samengewerkt. Bij grote en duidelijke waterbelangen neemt het waterschap het initiatief.

Suggesties?