Realisatie:Cosly.com

Machinebouw

Tel. +31 (0) 186 60 60 60

Service aanbod

Onderhoudscontract
Regelmatig onderhoud voorkomt in veel gevallen storingen in installaties. Bosman Watermanagement kan de onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan eigen installaties maar ook aan installaties welke geleverd zijn door derden. Het Bosman Watermanagement onderhoudscontract kan worden afgesloten voor o.a.: mechanische installaties, hydraulische installaties, elektrotechnische installaties, software, zekerheid met een onderhoudscontract, vakkundig onderhoud van uw installatie, vaste prijsstelling per jaar, verlenging van de levensduur van de installatie en duidelijke rapportage van de uitgevoerde werkzaamheden en onderhoudstoestand.

Onderzoek & Expertise
Van oude installaties ontbreken vaak de nodige gegevens of worden er aanvullende eisen gesteld. Voor het uitvoeren van expertises en inspecties aan dit soort installaties zijn specialisten inzetbaar die met gebruikmaking van speciale meetgereedschappen de staat van de installaties vastleggen. Aan de hand van deze gegevens kan er worden ingespeeld op de wensen van onze opdrachtgevers, in de vorm van ontwerp, advies, revisie of het leveren van reservedelen.

Renovatie & revisies
Voor het reviseren en eventueel in capaciteit vergroten van bestaande pomp- en zuiveringsinstallaties is Bosman Watermanagement de leverancier bij uitstek. Veel hydraulische kennis, ruime ervaring met het reviseren en aanpassen van pomp- en zuiveringsinstallaties en het aandragen van innovatieve oplossingen hebben het succes van Bosman Watermanagement bepaald op het gebied van revisies en renovaties.

Specialismen
Hydraulisch doorrekenen van bestaande pompinstallaties (ook van andere fabricaten) en leidingsystemen.
Mechanisch doorrekenen van pompen en aandrijflijnen m.b.t. (torsie-)trillingen en slijtage.
Adviseren inzake revisie en capaciteitsvergroting.
Aanpassen en/of verbeteren van bestaande ontwerpen.
Inpassen nieuwe pomphydraulieken of pomptypen in bestaande civiele constructies.

Bosman Watermanagement B.V. is gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en reviseren van pomp- en zuiveringsinstallaties.

Suggesties?